ΣΚΑΡΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Θεσσαλονίκη - ΝΕΑΠΟΛΗ

2310614044
Αν. Ρωμυλίας 28