Πατσατζίδικα-Θεσσαλονίκη-Αμπελόκηποι Η Παντέρμος

2310725838
Γρηγορίου Κολωνιάρη 73