ΤΑΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310288494
ΦΡΑΓΚ.ΡΟΥΖΒΕΛΤ 45 56728