ΣΡΑΤΕΧ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΕΥΟΣΜΟΣ

Ειδικότητα: Καρδιολόγοι
2310757222
ΠΛΑΤΩΝΟΣ 28 56224