ΣΡΑΤΕΧ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΕΥΟΣΜΟΣ

2310757222
ΠΛΑΤΩΝΟΣ 28 56224