ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΤΣΑΙΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΠΟΛΥΧΝΗ

2314035145
Αθανασιου διακου 2 Πολιχνη