ΙΑΤΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη - ΠΟΛΙΧΝΗ

6977549964
Αθανασίου Διάκου 2