Ιωάννης Πλιάκος-Χειρουργός

Θεσσαλονίκη - ΕΥΟΣΜΟΣ

Μεγάλου Αλεξάνδρου 13