ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Θεσσαλονίκη - ΕΥΟΣΜΟΣ

Ειδικότητα: Ουρολόγοι
2310772078
Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 13 56224