ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ

Θεσσαλονίκη - ΕΥΟΣΜΟΣ

ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 23Α