ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΕΥΟΣΜΟΣ

Ειδικότητα: Παθολόγοι
2310558521
ΦΑΛΗΡΕΩΣ 2 56224