Δημιουργικό Πανεπιστημιακό Φοιτητικό Φροντιστήριο ΑΕΙ ΕΑΠ ΤΕΙ ΑΠΚΥ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Γεωργίου Παπανδρέου 9