Σιάρκου Ολυμπία

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2314002337
Γεωργίου Παπανδρέου 17, 54645