Σιάρκου Ολυμπία

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Παθολόγοι
2314002337
Γεωργίου Παπανδρέου 17, 54645