ΜΟΛΛΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Ορθοπεδικοί
2310865807-6974431600
Β. ΟΛΓΑΣ 155 54645
2310865807-6974431600