ΜΟΛΛΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310865807-6974431600
Β. ΟΛΓΑΣ 155 54645
2310865807-6974431600