ΜΠΙΤΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Παιδίατροι
2310427727
Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 36 54646