ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ ΜΑΛΑΜΑΤΗ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310828561
Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΑΝΘΕΩΝ) 10 54645