ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ ΜΑΛΑΜΑΤΗ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Γεν. Ιατρικής
2310828561
Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΑΝΘΕΩΝ) 10 54645