ΠΑΠΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310812793
ΒΑΣ ΟΛΓΑΣ 128 54645