ΠΑΠΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Ορθοπεδικοί
2310812793
ΒΑΣ ΟΛΓΑΣ 128 54645