ΜΠΙΤΣΙΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ

Θεσσαλονίκη - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Ειδικότητα: Παθολόγοι
2310/864125
ΓΡΑΒΙΑΣ 17 54645