ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΑΖΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310863145
ΒΑΣ.ΟΛΓΑΣ 148 54645