ΤΣΙΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310853023
ΒΑΣ ΟΛΓΑΣ 148 54645