ΤΣΙΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Ορθοπεδικοί
2310853023
ΒΑΣ ΟΛΓΑΣ 148 54645