ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Γεν. Ιατρικής
2310887074
25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 17 54645