ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310887074
25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 17 54645