ΚΙΡΤΣΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310866455
ΒΑΣ.ΟΛΓΑΣ 135