Ιατρείο Γενικής Ιατρικής Πολίτης Κλεομένης

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Γεν. Ιατρικής
Βασιλίσσης Όλγας 148, Θεσσαλονίκη