Ιατρείο Γενικής Ιατρικής Πολίτης Κλεομένης

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Βασιλίσσης Όλγας 148, Θεσσαλονίκη