ΩΔΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Βασ. Όλγας 116 & Π. Συνδίκα 8