ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310888477
ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ 148 54645