Βασιάδης Δημήτριος

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Οδοντίατροι
2314002337
Γεωργίου Παπανδρέου 17, 54645