Εθνική Τράπεζα-Θεσσαλονίκη-Τριανδρία

Ελευθερίου Βενιζέλου