Σιέχου Ελισάβετ - Ειδικός Καρδιολόγος

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2313075600
ΜΙΑΟΥΛΗ 25 ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ