Σιέχου Ελισάβετ - Ειδικός Καρδιολόγος

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Καρδιολόγοι
2313075600
ΜΙΑΟΥΛΗ 25 ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ