ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Ουρολόγοι
2311203331-6937072564
ΑΝΩ ΤΖΟΥΜΑΡΙΑΣ 83 54453
2311203331-6937072564