ΧΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ.

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3, ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ