Ακαδημίες ποδοσφαίρου Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κατσιμίδη 21