Ελευθερίου Βενιζέλου

Θεσσαλονίκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ελευθερίου Βενιζέλου