Εκκλησίες-Θεσσαλονίκη-Τριανδρία Αγ. Σπυρίδων

Γωνία Αγ. Σπυρίδωνος και Σερρών