Α.Β. Βασιλόπουλος-Θεσσαλονίκη-Τούμπα

Τηλ.: 2310-930201, Fax: 2310-930233
Λαμπρακη Γρ.
Τηλ.: 2310-930201, Fax: 2310-930233