Στρατιωτικός Ιατρός, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος

Θεσσαλονίκη - ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑ

2310870141
Γρηγορίου Λαμπράκη 69