Χορωδίες Βυζαντινής Μουσικής-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ι.Μ. ΘΕΣ/ΚΗΣ

Πλαστηρα Ν. 65