ΚΑΡΚΑΛΗΣ ΓΛΥΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Πιερία - ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Γεωργάκη Ολυμπίου 1