ΖΑΝΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Πιερία - ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Ειδικότητα: Καρδιολόγοι
23510-29734
Γ. Ολυμπίου 1 60100