Δικηγορικό Γραφείο Δημήτρη Καρκάλη Κατερίνη www.karkalis-law.gr

Πιερία - ΚΑΤΕΡΙΝΗ

2351035369
Γεωργάκη Ολυμπίου 1