ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Πιερία - ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Ειδικότητα: Πνευμονολόγοι
2351036222
16ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2 60100