Καρδιολογικο ιατρειο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Π.ΜΠΑΛΤΟΥΜΑ-ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Πιερία - ΚΑΤΕΡΙΝΗ

23510-38408
ΒΟΤΣΗ 11