ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Πιερία - ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Ειδικότητα: Καρδιολόγοι
23510-33737
Εθν. Αντίστασης 8 60100