ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

Πιερία - ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Ειδικότητα: Καρδιολόγοι
ΚΥΠΡΟΥ 1, ΚΑΤΕΡΙΝΗ