Δικηγορικό Γραφείο Ιωάννη Καρκάλη-Γλύπτη-Karkalis Law Office

Πιερία - ΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΟΥ 1