ΑΡΜΕΝΤΣΟΥΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Πιερία - ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Ειδικότητα: Νευρολόγοι
23510-77835 6976873372
Μ. Αλεξάνδρου 11 60100
23510-77835 6976873372