ΗΛΜΑΚ-Κατερίνη - ΙΩΣΑΦΑΤ ΟΕ

2351022128
Μεγ. Αλεξανδρου 5