ΔΑΛΑΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Πιερία - ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Ειδικότητα: Καρδιολόγοι
2351037333
ΠΛ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 4 60100