ΝΤΟΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Πιερία - ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Ειδικότητα: Παθολόγοι
2351021082
25ης Μαρτίου 5 60100