ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ-ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ

Πιερία - ΚΑΤΕΡΙΝΗ

23510-33378
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘEΡΙΑΣ 1, 60100 ΚΑΤΕΡΙΝΗ