ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ - ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Πιερία - ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Ειδικότητα: Παιδίατροι
2351077760
Πλατεία Ελευθερίας 1