ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜD. FEBGH - ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ- ΑΘΗΝΑ

Αθήνα - Αθήνα (κέντρο)

Ειδικότητα: Γαστρεντερολόγοι
2107716420-6937106139 Σύντομη Περιγραφή
ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 82 ΑΘΗΝΑ